صنعت دام‌پروری ایران دارای مزیت صادراتی است

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: صنعت دام‌پروری می‌تواند یکی از مزیت‌های قابل‌توجه صادراتی ایران در بازارهای جهانی باشد.
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی به همراه هیئت‌رئیسه کمیسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی در حاشیه بازدید از شرکت کشت و دامداری فکا اصفهان، تصریح کرد: باید از مزیت‌های تولیدی داخل در بازارهای خارجی نهایت استفاده را ببریم و صنعت دام‌پروری با توجه به پیشینه‌اش در ایران می‌تواند یکی از مزیت‌های صادراتی و تولیدی ایران باشد.وی تأکید کرد: ایران در برخی از رشته‌های صنعتی نمی‌تواند با کشورهای پیش‌رو رقابت نزدیکی داشته باشد؛ اما در صنعت دام‌پروری و کشاورزی توانایی رقابت دارد.رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: افزایش نرخ دلار نمی‌تواند صادرات را به یک باره افزایش دهد؛ بلکه باعث برهم‌ریختن بازار و بی‌ثباتی می‌شود.