دغدغه‌های مردم از سوی اداره‌کل بازرسی شنیده شد

نسل‌فردا: مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان گفت: ساختار بازرسی شهرداری مرجع پاسخگویی شکایات مردمی بوده و ما با مشکلات شهروندان غریبه نیستیم؛ بااین‌وجود ارتباط مردم با 137 سهل‌الوصول است و هر زمان اراده کنند، می‌توانند درخواست‌های خود را با این اداره در میان بگذارند. جواد حاتمی با حضور در اداره ارتباط مردمی 137 پاسخگوی تماس تلفنی، درخواست‌ها، پیشنهادها و مشکلات شهروندان اصفهانی بود و در این باره گفت: نظافت معابر، سدمعبر و سیما و منظر شهری از عمده درخواست‌های مردم است که رسیدگی به برخی از این موضوع‌ها نیاز به منابع مالی، صرف هزینه و تشریفات خاصی ندارد و می‌توان با یک پیگیری درست و صحیح رضایت مردم را حاصل کرد. وی تصریح کرد: به‌طورقطع یکی از مهم‌ترین رسالت‌های شهرداری این است که اقدامات را با بیشترین مطلوبیت و بیشترین رضایت برای شهروندان انجام دهد؛ ازهمین‌رو پاسخگویی مستقیم مدیران شهرداری می‌تواند در تحقق این موضوع بسیار مؤثر باشد.