۵۲هزار خانواده با سرپرست زن تحت‌حمایت کمیته امداد است

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اصفهان گفت: ۵۲هزار خانواده با سرپرست زن تحت حمایت کمیته امداد است. بهرام سوادکوهی با اشاره به اینکه سیاست کمیته امداد اصفهان به‌جای کمک مالی مستقیم توانمندسازی مددجویان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار است، اظهار داشت: در همین راستا زنان سرپرست خانوار در اصفهان توانسته‌اند ۶۰درصد از طرح‌های اشتغال‌زا را اجرایی کنند.وی ادامه داد: با توجه به این موضوع حتی در برخی موارد طرح‌ها به زنان سرپرست ارائه شده است؛ اما مرد خانواده توانسته آن را اجرایی کند که به‌همین‌لحاظ خانواده از تحت پوشش کمک‌های مستقیم کمیته امداد خارج و توانمند شده است.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد: کمک‌های مالی کمیته امداد چندان زیاد نیست؛ به همین علت بهتر است با اجرای طرح‌های خوداشتغالی، مددجویان به مرحله خودکفایی برسند تا علاوه بر ایجاد شغل برای خودشان برای سایر افراد هم شغل ایجاد شود.وی با تأکید براینکه هم‌اکنون ۱۰۴هزار نفر زیر نظر کمیته امداد استان اصفهان هستند، تصریح کرد: کمیته امداد اصفهان همچنین ۵۲هزار خانوار را کمک می‌کند که همه این‌ها با زن سرپرست خانوار اداره می‌شوند.