مدیر فناوری اطلاعات استانداری اصفهان خبر داد:
پرتال سرمایه‌گذاری استانداری؛ میانبری برای سرمایه‌گذاری پُرسود