آگهی مزایده

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده ها با مشخصات زیر و قیمت پایه کارشناسی از طریق آگهی اقدام نمایید.
موضوع مزایده:
1- اجاره محل زمین به متراژ تقریبی 700 مترمربع واقع در حدفاصل بلوار دانشجو و بلوار شهید بهشتی، پارک ساحلی جوان جهت نصب و استقرار تجهیزات شهربازی کوچک کودکان به مدت سه سال شمسی
2- اجاره محل زمین به متراژ تقریبی 20 مترمربع واقع در منظریه، بلوار شیوا، مقابل درب ورودی بیمارستان 9 دی منظریه جهت فروش مواد غذایی و گل فروشی به مدت دو سال شمسی
3- بهره برداری از شش عدد تابلوهای تبلیغاتی چهاروجهی گردان ساعت دار در سطح شهر واقع در 1- میدان قدس 2- میدان شهدا 3- میدان 22 بهمن 4- چهارراه شریعتی 5- چهارراه امام حسین (ع) 6- سه راه آیت الله صهری جهت انجام امور تبلیغاتی به مدت یک سال شمسی (تجدیدمزایده)
مهلت ارایه پیشنهادهای مزایده: تا ساعت 13 ظهر دوشنبه 22/5/97
محل دریافت اسناد: امور قراردادهای سازمان
محل ارایه پیشنهادات: دبیرخانه سازمان
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 23/5/97
اصلاح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.
جهت اطلاعات بیشتر به امور رفاهی سازمان واقع در میدان شهداء، خیابان مدرس، کوچه شماره 14 خانه تاریخی مجیر مراجعه نمایید.
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر